Prawo rzymskie
i tradycja romanistyczna

Wykład będzie nadawany na żywo w każdy wtorek o godz. 11.30.

Kanał youtube z wykładami

Podstawowe podręczniki:

Egzamin

I. Prawo rzymskie jako idea. Tradycje romanistyczne w Europie od Rzymu po współczesność.

Lektury: Inst. I, XI; U podstaw: I 8

ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1, Celsus, apud Ulpianum, 1 institutionum) – prawo jest umiejętnością stosowania tego co dobre i słuszne

iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere (D. 1.1.10 pr. – Ulpian, z ks. reguł) – Sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą oddania każdemu jego prawa

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. (D. 1.1.10.1 – Ulpian, z ks. reguł) – Zasady prawa są takie: żyć uczciwie, drugiego/drugiej nie krzywdzić, oddać każdej, co jej. 

lex specialis derogat legi generali – przepis szczególny uchyla przepis ogólny.

omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim ut subverti non potest, D. L 17.202 – Iavolenus, z 2 ks. listów – wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, rzadko bowiem nie można jej obalić.

audiatur et altera pars – należy wysłuchać i drugiej strony

nullum crimen sine lege/nulla poena sine lege  – nie ma przestępstwa bez ustawy/nie ma ma kary bez ustawy

wyklad01-2023-prezentacja    wykład01-2023-nagranie

II. Prawo i jego źródła. Rzymskie definicje prawa. Źródła prawa – wstęp historyczny

Lektury: Inst. I, II §4–6, III § 8–9, X §44;  U podstaw I 1–3, II 2.2; Principles III

Lex XII Tabularum – wyd. M./J. Zabłoccy, Ustawa XII.word  Ustawa XII.pdf

lex retro non agit – prawo nie działa wstecz

wyklad01-2021 wykład02-2021-nagranie

III. Prawo i jego źródła. Historia źródeł prawa rzymskiego II: jurysprudencja i jurysdykcja. Prawo doby pryncypatu

Lektury: Inst. III § 10–13, X § 45; U podstaw I 4–7, II 2.2

wykład03_2021  wyklad03_2021_nagranie

IV. Prawo i jego źródła. Historia źródeł prawa rzymskiego III: prawo cesarskie, czasy poklasyczne; Justynian i prawo rzymskie od wieków średnich.

Lektury: Inst. III § 10–13, X § 45; U podstaw I 4–7, II 2.2

wykład04_2023 i wyklad05.1_2023  wyklad04_2023/05.1_2023_nagranie

V. Osoba jako podmiot prawa. Nawiązywanie stosunków prawnych

Lektury: Inst. II §7 | IV; U podstaw II 1 |III 1; Principles III, IV


wykład05-2023     nagranie—wykładu05.1/2023


Lektury: Inst. IV § 15 | V § 18; U podstaw III 1 | 2.1nagranie wykład 5.2/2023 

 nagranie_wykładu 5.2.2021    nagranie wykładu 5.3/2023 

VI.–VII. Osoba jako podmiot prawa. Nawiązywanie stosunków prawnych

Lektury: Inst. IV § 15| V §§ 19, 20; U podstaw  II 1| III 1 | 2.3

 wykład06-2023 nagranie wykład06.2.2023 i 7.1.2023   wykład06.2021 (całośc)

wykład07-2023   nagranie wyklad07/2021


VIII. Małżeństwo: cel i znaczenie instytucji.

Lektury: Inst. V § 17 | U podstaw  III 2.2 | Principles  X

wykład7.3-4 8.1/2023  nagranie wykład08.1/2023

IX. Własność – wprowadzenie

Lektury: Inst. VI | VII § 23 | § 25 |  U podstaw V 1| 2.1 |3.1–3 | Stein&Shand, Property | Rozwadowski, Definicje własności | Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej


wykład09-2023 nagranie wykład09/2023

X. Władanie rzeczami – ochrona. 

Lektury: Inst. VI | VII § 23 | § 25 |  U podstaw V 1| 2.1 |3.1–3


10wyklad2023     nagranie wykład10/2023

XI. Nabycie własności i nabycie posiadania I

Lektury: Inst. VII § 23–24 |  U podstaw V 2| 3.4 

11wyklad2023   nagranie wykład11/2023

XII. Nabycie własności i nabycie posiadania II

Lektury: Inst. VII § 23–24 |  U podstaw V 2| 3.4 

12wyklad2021  nagranie wyklad12/2021

XIII. Prawa na rzeczy cudzej

Lektury: Inst. VII § 26 |  U podstaw V 4

13wyklad2023       nagranie wykład13/2023

XIV. Prawo spadkowe

Lektury: Inst. VIII  |  U podstaw IV 

14wyklad2023 nagranie wyklad14.1/2023

XV. Zobowiązania: Teoria ogólna

Lektury: Inst. IX §§ 34–36; 40–41 |  U podstaw VI 1–6; 12.1, 2, 6, 9

15wyklad2023 cz 1  nagranie  | 15Wyklad2023 cz 2 nagranie2

XVI. Zobowiązania kontraktowe I: stypulacja

Lektury: Inst. IX §§ 37 iii–iv; 39 |  U podstaw VI 3; 12; 14

16wyklad2021  nagranie

XVII. Zobowiązania kontraktowe II: kontrakty realne

Lektury: Inst. IX § 37 iii; 40 |  U podstaw VI 14–17

casum sentit dominus  – właściciel ponosi ryzyko przypadkowej utraty rzeczy

17wyklad2021 nagranie 

XVIII. Zobowiązania kontraktowe III: kontrakty konsensualne I

Lektury: Inst. IX § 37 vi |  U podstaw VI 13.1

18wyklad2021  nagranie cz1   nagraniecz2

XIX. Zobowiązania kontraktowe IV: kontrakty konsensualne II – najem, spółka

Lektury: Inst. IX § 37 vi |  U podstaw VI 14; 15; 16; 18

19wyklad2021 nagranie

XX. Zobowiązania kontraktowe V: mandat a działanie bez zlecenia

lektury: Inst. IX § 37 vi; viii (2) |  U podstaw VI 20.2


20wyklad2021 nagranie

XXI. Zobowiązania kontraktowe VI: zobowiązania podobne do kontraktów i ku swobodzie umów

Lektury: Inst. IX § 37 vii; viii |  U podstaw VI 20.1; 13.2


21wyklad2021a nagranie

XXII Zobowiązania z czynów zabronionych I: Delikty w ogólności. Furtum & rapina

Lektury: Inst. IX § 38 i–ii 1–2, 4 |  U podstaw VI 21.1–2

22wyklad2021 nagranie2022

XXIII. Zobowiązania z czynów zabronionych II. Iniuria

Lektury: Inst. IX § 38 i–ii 3 | U podstaw VI 21.5

23wyklad2021 nagranie2021

XXIV. Zobowiązania z czynów zabronionych III. Szkoda majątkowa I

Lektury: Inst. IX § 38 i–ii 3 | U podstaw VI 21.3

volenti non fit iniuria  – chcącemu nie dzieje się krzywda

24wyklad2021 nagranie2020

XXV. Zobowiązania z czynów zabronionych IV. Szkoda majątkowa poza Ustawą Akwiliańską

Lektury: Inst. IX § 38 iii–iv | U podstaw VI 21.4

25wyklad2021szkodapozaA. nagranie

XXVI. Zobowiązania: podsumowanie


26wyklad2021  nagranie